i know what you mean!

Entry for December 06, 2006

Posted on: December 5, 2006

idlehouse: ma`o ma`o ma`o
thadieu: super zi` li’p pi` dear
thadieu: need to zz oily
idlehouse: did you send moi dvd ???
thadieu: ma.o
thadieu: not yet!
thadieu: how about me send saturday?
thadieu: sending 10!
thadieu: let me look for a postoffice near JPL
BUZZ!!!
thadieu: may be me can send demain!
idlehouse: me still no send cd yet
idlehouse: poor you
idlehouse: me so la^’y si`
thadieu: mi’ xo^` xi` li’p pi`
idlehouse: mi’ xo^` xi` li’p pi` o^’ xi`
thadieu: o^’ ke^`, mi’ pha`o e^` po^’t o’p phi.t
thadieu: cho+’t tu e^’ch xi.t pho+’ ro`m mi’ uo^.c
idlehouse: du’ tho.t la’i ddi.t tu a’ vo`i a^’ng co^` bu’t xi` da ?
thadieu: du’ a` xo^’ ra`i
idlehouse: mi’ la`i

idlehouse: LA’T CO+` RI’T XO+ MA’T TO+
idlehouse: A`I GHI’P DU MA’I HON
idlehouse: BA^.T DDO+` VE RI NE^’CH XO+` DDA^Y
idlehouse: DU` GHI’P I’T O+’ UA^`Y
idlehouse: BACHY !
thadieu: ddi’t dia
idlehouse: me’c me. !
thadieu: du` xe’t mi’ on phai o+
idlehouse: no^’ no^ !!
idlehouse: mi` no^ xe’t du’ o`n pha’i o+`
thadieu:
idlehouse: du` o ddo+` e’n xo+’ tu ma`i lo^n li’ po+` ra^y o+ !
thadieu: e^ ni’ ha`o
thadieu: mi` xen du’ ddi vi’ ddi` ddo+’ me`
idlehouse: mi may xe’n du` xi’ ddi` ddo+’ me`n o^’ xi`
idlehouse: ddi’ pe`n on ha’o ma^.t cho+` them mi’ he.p
idlehouse: ma^’y bi` va(ng dre’ ddi` ?
idlehouse: mi pho` go’t mi dda^y xo+` o’p ddo+` uy’ch ddia
idlehouse: lu’n ddi`
idlehouse: ma’c ddi`
idlehouse: me.c cro+’ ddi`
idlehouse: va(ng dre’ ddi` ????
idlehouse: sa’m ddi`
thadieu: ma’c ddi` ddia
thadieu: lu’n ddi`
thadieu: ma’c ddi`
thadieu: me.c cro+’ ddi`
idlehouse: da’ mi’ no^`
idlehouse: a’p to+ me.c cro+’ ddi` i.t oa(‘t ???
thadieu: gio+’ ddi` ?
idlehouse: o^’ de`
idlehouse: gio+’ ddi`
idlehouse: va(ng dre’ ddi`
idlehouse: sa’m ddi` ??
thadieu: e`n dden ddi’ ma.ch
idlehouse: da’
idlehouse: mi gio+’t a.txo+` Le’txo+`
idlehouse: hi xe^’t ddi’ ma.cxo+`

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

December 2006
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
%d bloggers like this: