i know what you mean!

comme toi

Posted on: February 5, 2016

 

Her eyes were bright and her dress, velvet
next to her mother, a bit distracted
in the warmth of the sun, surrounded by her family
she poses at the end of the day

The photo isn’t great, but from it one can see
the happiness of the people, the sweetness of an eve
she liked music, Schumann more than most
and Mozart too, next to that

Just like you…
just like you…
like you on whom my gaze casts
like you who’s sleeping dreaming of what
just like you…

she went to a school down in the village
she studied her books, laws from the pages
she sang of the frogs she sang of the princess
who lays a-sleeping deep within the forest

she loved her doll, she loved her friends
Ruth and Anna …and Jeremy above all of them
perhaps in Warsaw someday she would marry him

Just like you
just like you…
like you on whom my gaze casts
like you who’s sleeping dreaming of what
just like you

Her name was Sarah, and she was yet eight
her life was dreams and white clouds and sweet
but other people had decided differently for it.

this little girl who is unknown and wise
she was your age and she had your bright eyes
but how she wasn’t born just like you
in your days and in your time.

Bắt đầu từ năm lớp Tám thì phải, đọc tạp nham đủ loại truyện, nhưng hễ có lựa chọn, là mình chọn chủ đề Holocaust.  Ngoài Nhật Ký Anne Frank ra thì bao nhiên sách khác liên quan đến Holocaust trong thư viện trường, mình đều đọc.  Không có lý do, không có khởi đầu.  Lên đại học,  làm bài senior thesis để tốt nghiệp, cũng vẫn dính với nỗi tuyệt vọng đó. Những bông hoa nở trên cánh đồng chết.  Sách mình đọc toàn liên quan đến trẻ em.  Sau này, mình nghĩ có lẽ không phải là mình đặc biệt quan tâm đến chủ đề ấy, nhưng là vì chú trọng của chuyên môn mình chọn là văn học hiện đại (trong trường chia ra là modern literature ~1920-1970), ai ai cũng không tránh được cái hố lịch sử này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

Later!

February 2016
M T W T F S S
« Jan   Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
Advertisements
%d bloggers like this: